OM TRAINPOOL

Av människor på järnvägen
– för järnvägen.

Vi hyr ut rätt personal till järnvägsföretag, både för persontrafik, godstrafik, växlingstjänst och infrastruktur. Att vi är noggranna märks inte bara när vi är på plats i trafiken; det ska märkas från första kontakt, och vidare genom hela uppdraget. Eftersom vi själva har arbetat eller arbetar på järnvägen vet vi hur viktigt det är att arbetet utförs ordentligt; där varje del påverkar resultatet.

Trainpool är en del av Train Competence Group, TCG. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm men vi arbetar över hela Sverige.
Till kontakt

Vi som arbetar på Trainpool har många saker gemensamt. Kompetensen, noggrannheten och tryggheten. Men framför allt delar vi erfarenheten; vi har alla arbetat eller arbetar just nu för järnvägen.

Fem skäl att välja oss.

ETT

01
Kompetens med kort varsel.

En vunnen upphandling eller ny trafiksträcka kan innebära att din trafik snabbt ökar i volym. Här kan vi snabbt bemanna med erfarna medarbetare, eller utbilda din personal vid exempelvis ny fordonstyp.

TVÅ

02
Trygga ersättare vid ledighet.

Vi bemannar verksamheten när din personal vill vara ledig; under sommaren eller vid föräldraledighet. Med kompetens bibehåller vi kvaliteten och effektiviteten i din trafik.

TRE

03
Vi planerar – du utvecklar nya affärer.

Turfördelning och personalhantering är ett resurskrävande arbete. Vi bemannar med välutbildad, kunnig personal för att trafiken ska flyta på – och du kan koncentrera dig på att utveckla dina affärer.

FYRA

04
Säkra specialkörningar.

Om du planerar för specialtransporter, exempelvis maskiner som ska till en verkstad i annan del av landet, ser vi till att fordonet når målet tryggt och säkert.

FEM

05
Vi utbildar och vidareutbildar.

Nya system, fordon och trafikbestämmelser tillkommer hela tiden. Låt oss täcka upp för din personal när de utbildar sig – eller välj vår helhetslösning där våra förare kör trafiken, medan våra instruktörer står för utbildningen.

Årlig utlandsresa för våra medarbetare.

Vi arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare som värnar om våra medarbetare. Det gör vi bland annat genom värdefulla förmåner. Ett exempel är vår årliga utlandsresa, där vi erbjuder värdefull utbildning och utveckling för våra medarbetare i en härlig miljö. Genom åren har resorna gått till bland annat Mallorca och Malaga, och tillfällena har kommit att bli viktiga och uppskattade för oss som bolag och yrkespersoner.

Översikt på ett härligt hotellområde i Malaga.
Två tåg som står still vid en perrong.